Selecteer een pagina

Wie zijn wij

Traxioten zijn rolstoelgebruikers die midden in het leven staan en gebruik maken van een Permobil Trax of Permobil X850. In januari 2003 besloot de Limburgse Hein Pelzer, een zeer tevreden gebruiker van deze ultieme buitenrolstoel, de overige gebruikers van de Permobil Trax te benaderen. Het doel van Hein was om mensen bij elkaar te brengen voor een eenmalige ‘wandeling’ in het mooie Zuid-Limburgse landschap om zo ervaringen uit te wisselen over de Permobil Trax. Wat Hein op dat moment niet kon vermoeden was dat dit initiatief zou uitgroeien tot een ware vrienden- en wandelclub met ruim 65 leden (jan. 2014). De leden ‘wandelen’ tweemaal per jaar in clubverband door de prachtigste (natuur)gebieden van Nederland en België. Naast het uitwisselen van ervaring is het belangrijkste doel: samen van de natuur te genieten.

pag_02_20_01De allereerste Traxiotendag, zo noemen we de dagen dat de leden bij elkaar komen, heeft in 2003 te Noorbeek (Zuid-Limburg) plaatsgevonden en was meteen een groot succes! Er waren vanuit alle hoeken van Nederland en België berijders van een Trax naar dit eerste treffen gekomen. Ondanks de vaak grote afstand die de mensen moeten overbruggen om aanwezig te zijn, was iedereen het met elkaar eens dat er vaker “iets” georganiseerd moest worden. Er waren, op dát moment, nog niet zo veel Traxen in Nederland. Ongeveer 10 van dit type rolstoelen reden er in Nederland rond. In oktober van 2003 resulteerde dat “iets” in een tweede ‘wandeling’ in de omgeving van Soest.

Vanaf deze tweede rit in Soest zijn we ons vrienden- en wandelclubje de “TRAXioten” gaan noemen. Hoewel er geen idiote staat geeft de naam ‘ioten’ wel aan hoe gek wij gebruikers zijn op en met onze Permobil machines. Op onze tochten wordt de Trax beslist niet gespaard en worden al zijn, en ónze, vaardigheden aangesproken (uiteraard houden we bij elke Traxiotendag rekening met Traxioten die het rustiger aan willen/moeten doen). Daarbij staat vooral de gezelligheid voorop!! Sinds 2003 neemt het aantal Traxioten in015 Nederland toe en vinden steeds meer rolstoelgebruikers de route om een Permobil Trax/X850 te verkrijgen. Deze groei is mede te wijten aan de grote media-aandacht die wij krijgen (zowel krantenberichten, radio- en tv-uitzendingen) voor onze outdoor rolstoelclub Traxioten. Door al die positieve aandacht wordt het beleven van de natuur in een elektrische rolstoel bespreekbaar en ontstaat er begrip en interesse bij andere mensen met en zonder een beperking. Ook zijn er steeds meer ambtenaren die nú inzien dat er meer mogelijk is dan alleen maar een eenvoudige rolstoel en dat de Permobil Trax past binnen de levensstijlen van vele rolstoelgebruikers, ook zien zij steeds vaker in dat de Permobil Trax als hulpmiddel bijdraagt aan de zelfredzaamheid van mensen met een beperking waardoor zij met meer zelfstandigheid kunnen participeren in de maatschappij. Één van de doelstellingen in de Participatiesamenleving en de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals wij die in Nederland kennen.

Het is schitterend om te zien hoe lotgenoten van “volwassen mensen” veranderen in kleine “belhamels”. Dan worden de zorgen van ziekte of beperking (bijna) vergeten, niet alleen door de berijder maar ook door de begeleiders. De altijd aanwezige begeleiders genieten op deze wijze nét zoveel als de Traxioten zelf. Het enige verschil is dat zij de afstand “echt” moeten lopen. Wat ook mooi is om te zien is de club Traxioten inmiddels ook buiten de landgrenzen bekendheid geniet, op dit moment hebben we leden in de landen:  Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Sweden en Hongarije.