Selecteer een pagina

Wat doen Traxioten

Jaarlijks worden er een tweetal wandelingen in clubverband georganiseerd. Telkens neemt een ander lid, vrijwillig, het initiatief daartoe. Zo verspreiden de wandeltochten zich over heel Nederland en België. Door de grote betrokkenheid van de leden staat men, als het ware, in de rij om ook een dagje te claimen om de groep ook iets van de eigen omgeving te laten zien. Vlaardingen_2012 (105)

De Traxiotendagen kenmerken zich door de onderlinge gezelligheid. Het is de gelegenheid om in informele sfeer ervaringen uit te wisselen, onderling en met de medewerkers van Permobil. Naast het onderlinge contact is het samen genieten van de prachtige natuur waar we op de dag deel van uitmaken. Een van de leden omschreef een Traxiotendag als “het is als het ware een vakantiedag”. Het aantal bezoekers van de Traxiotendag blijft stijgen en er ontstaan hechte vriendschappen, waardoor er buiten de Traxiotendagen ook in kleiner verband zeer gezellige uitjes ontstaan.

pag_02_02_01 Zoals al gezegd organiseren we de Traxiotendagen volledig in eigen beheer. Op de dag zelf worden we ondersteund door Permobil. Vanuit Kerkrade (Zuid-Limburg) ondersteunen zij ons (meestal) met een monteur en technisch materiaal. Hoewel we het in de afgelopen jaren nog geen echte problemen hebben ondervonden op het vlak van de techniek vinden de gebruikers het zeer fijn dat de monteurs van Permobil hun vrijetijd willen besteden aan de Traxiotendagen. Zij brengen niet alleen veel gezelligheid mee, maar ook zorgt hun aanwezigheid voor een goede uitwisseling tussen producent en eindgebruiker. Daarnaast draagt Permobil ook financieel bij aan de Traxiotendag waardoor de dagen voor iedereen toegankelijk blijven.

Naast de Traxiotendagen willen wij als club ook meer bekendheid geven aan de Permobil Trax en Permobil X850. Op diverse manieren trachten wij aandacht te vragen voor de Trax en de vrijheid die deze rolstoel geeft aan zijn of haar gebruiker, mensen met een beperking. Er zijn al diverse artikelen in kranten verschenen over de Trax en zijn/haar Traxioot. Traxioten verschijnen regelmatig in regionale- en landelijke tv-uitzendingen. Maar ook de (landelijke) radio blijft niet achter. Daarnaast gaan we regelmatig in op uitnodigingen om een demonstratie te geven bij revalidatiecentra en mytylscholen. Dat het nodig is blijkt wel uit het feit dat er nog steeds mensen met een beperking zijn die graag de natuur in willen, maar nog niet van het bestaan van de Trax afweten.

pag_01_02_04Een andere activiteit is het helpen (adviseren) van mensen met een beperking die tegen de muur van de gemeente aanloopt bij het verkrijgen van het Trax. Wij hopen met tips de beperkte zienswijze van de gemeentelijke dienst de doorbreken waardoor het zelfstandig deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten weer tot de mogelijkheden gaat behoren. Hoewel de Wet maatschappelijke ondersteuning de ambtenaren verplicht om naar het individu te kijken en in samenspraak tot een oplossing (lees: hulpmiddel) te komen, blijkt in de praktijk dat veel gemeenten in Nederland dit anders interpreteert. Hoewel het soms een moeizame strijd is blijkt wel dat het gezegde “de aanhouder wint” vaak klopt.

Dat positieve aandacht werkt blijkt wel uit het stijgende aantal ambtenaren die regelmatig onze site bezoeken omdat zij door cliënten worden doorverwezen. Hierdoor wordt de Trax bekend en gekend. Door het zien van de mogelijkheden en de kwaliteiten van deze rolstoel raakt men ervan overtuigd dat de Trax een grote toegevoegde waarde heeft aan de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking die afhankelijk zijn van een scootmobiel of elektrische rolstoel. Ook tijdens de Traxiotendagen hebben toekomstige gebruikers de gelegenheid om bijv. samen met hun ambtenaar, eens een kijkje te komen nemen of het ook iets voor hen is. De Trax is voor de gebruiker een rolstoel met bijna onbeperkte mogelijkheden, en wij Traxioten vertellen u graag daarover.

pag_01_03_ar2